Có thể nói, dữ liệu là một tài sản vô cùng quý giá và không có gì có thể thay thế được. Trong quá trình sử dụng máy tính, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng mất dữ liệu. Việc cứu dữ liệu là công việc không hề đơn giản. Trong trường hợp